Registreerumine

* on märgitud kohustuslikud väljad

Facebookiga saad registreeruda siin.

Konto andmed
Selle nimega hakkad oma kontole sisse logima. Kasutajanimi võib olla 3 kuni 15 tähemärki pikk.
Meiliaadress on vajalik, et saaksid oma konto aktiveerida.
Parool peab sisaldama suuri ja väikeseid tähti ning vähemalt ühte numbrit!
Kasutaja andmed
Kasutajatingimused ja Privaatsustingimused

1. Kommenteerimine ning foorumi reeglid

1.1 Kasutajatel on võimalik avaldada endapoolseid kommentaare piltidele, uudistele jms. Buduaari toimetus ei toimeta kommentaare. Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja. Sama kehtib Buduaari internetiportaali kasutajafoorumis!

1.2 Toimetus ei vastuta artiklitele ning foorumis lisatud kommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid võtab õiguse kustutada selliseid, mille sõnumiks on reklaam või mis ei vasta Eesti Vabariigi seadustele, rikuvad kolmandate isikute õigusi või ei ühti üldtunnustatud moraalinormidega nii sisult kui keelekasutuselt. 

1.3 Selleks on eelkõige kommentaarid ning foorumipostitused, mis:

1.3.1 on kirjutatud teise isiku nimel või tõenäoliselt seda on,

1.3.2 on solvavad kellegi isiku suhtes,

1.3.3 sisaldavad ebatsensuurseid väljendeid või on muul viisil sündsusetud,

1.3.4 õhutavad vaenule, vägivallale või muule ebaseaduslikule tegevusele,

1.3.5 sisaldavad reklaamlinke, -tekste või teisi kommertspakkumisi.


2. Kasutajate omand ning isikuandmete salastatus

2.1 Kasutajate poolt esitatud pildimaterjali avaldajaks on esitaja ja selle kasutamise luba tuleb küsida avaldajalt, nende avaldamine ilma eelneva autori nõusolekuta mujal massimeedias on keelatud. Muude materjalide saatmisel või avaldamisel Buduaar Meediale annate enda nõusoleku vastava materjali kasutamiseks, sh reprodutseerimiseks, levitamiseks ja esitamiseks Buduaar Meedia poolt. Kasutamisel viidatakse autorile.

2.2 Kõik ülejäänud materjalid ja pildid on Buduaar Meedia omandiõigustega kaitstud või kuuluvad vastavalt kokkuleppele Buduaar Meedia koostööpartneritele ja nende kopeerimine ning kommertseesmärkidel avaldamine või massimeedias kasutamine ilma nõusolekuta on keelatud.

2.3 Kõikvõimalikud teosed, mis saadetakse toimetusele avaldamiseks Buduaari internetiportaalis, ei kuulu tasustamisele, välja arvatud siis, kui pooled ei lepi eelnevalt kokku teisiti.

2.4 Buduaar Meedia garanteerib internetiportaali kasutajate isikuandmete salastatuse, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel ning erikokkulepete korral (võimalike kampaaniate, mänguvõitude jne võitjate avaldamisel).

2.5 Buduaar Meedia jätab endale õiguse vastavalt vajadusele ning ette teatamata käesolevaid kasutamistingimusi muuta.

 

 

3. Kauplemisfoorumi Buduaari Turg (B-Turg) tingimused

3.1 Kauplemisfoorum on Buduaar.ee keskkond, mis on mõeldud eraisikute omavaheliseks kauplemiseks või Buduaar Meedia poolt aktsepteeritud äriisikute pakkumiste esitamiseks eraisikutele.

3.2 Kauplemisfoorumis on kohustatud end äriisikuna registreerima kõik firmad või eraisikud, kes:

3.2.1 müüvad uut kaupa,

3.2.2 pakuvad teenust,

3.2.3 vahendavad kauba- või teenusepakkumisi.

3.3 Kauplemisfoorumis äriisikuna registreeritud kasutajatel on lisaks õigus avaldada oma poeruumide, interneti- või e-poe jms aadresse. 

3.4 Eraisiku pakkumisena on Buduaari turul õigus müüa vaid oma isiklikke asju. Kui müüd uusi asju, vahendad kaubapakkumisi, müüd või pakud teenust, siis palun registreeri end müüma äriisikuna. 

3.5 Kauplemisreeglite rikkumise korral on Buduaaril õigus kuulutus raha tagastamata maha võtta.

3.6 Kohustuslik on esitada ainult õigeid ja korrektseid andmeid. Keelatud on selliste andmete esitamine, mis on eksitavad või ebatäpsed, samuti peavad edastatavad tekstid, fotod ja andmed olema kooskõlas õigusaktide, heade tavade ja kommetega. Buduaari turul on keelatud kolmandate isikute nõusolekuta nende andmete, tekstide või fotode kasutamine.

3.7 Esitaja kinnitab käesolevate kasutamistingimustega nõustumisel, et tema poolt avaldatavad andmed:

3.7.1 ei ole eksitavad, ebatäpsed või ebaõiged;
3.7.2 ei sisalda pakkumisi selliste teenuste osutamiseks või selliste kaupade müügiks, mille osutamine või müük on vastuolus õigusaktidega või heade kommete ja tavadega;
3.7.3 ei sisalda pakkumisi keelatud või piiratud tsiviilkäibega asjade/teenuste ostuks/müügiks, sh on keelatud müüa alkoholi- ja tubakatooteid, ravimeid, relvasid jm eriluba vajavaid toooteid;
3.7.4 ei riku kolmandate isikute varalisi või mittevaralisi õigusi, sealhulgas kolmandatele isikutele kuuluvaid intellektuaalse omandi õigusi; 
3.7.5 on kooskõlas õigusaktide ning heade kommete ja tavadega.

3.8 Pooled sõlmivad tehinguid ilma Buduaar Meedia sekkumiseta ning vastutavad ise kõigi nimetatud tehingute sõlmimise ja täitmise eest. 

3.9 Buduaar Meedia ei vastuta Kauplemisfoorumi kaudu avaldatud kuulutuste ja tehtud pakkumiste seaduslikkuse, tõepärasuse ja kehtivuse eest ning teiste seaduslike kohustuste või heade tavade järgimise eest nende esitajate poolt. 

3.10 Samuti ei vastuta Buduaar Meedia Kauplemisfoorumi kaudu teenuste osutamisel või vahendamisel või kaupade ostmisel, müümisel või vahendamisel teenuste ja kaupade kvaliteedi ja/või kvantiteedi eest.

3.11 Kuulutuse esitaja kohustub koheselt muutma või kustutama enda poolt sisestatud andmeid juhul, kui mõni tema poolt Kauplemisfoorumis avaldatud andmetest on pärast avaldamist muutunud ebatäpseks, ebaõigeks või ebaseaduslikuks.

3.12 Varastatud kauba müük on Eesti Vabariigi seadusandluse kohaselt keelatud, mistõttu ei ole selline tegevus lubatud ka Kauplemisfoorumis Buduaari Turg. 

3.13 Buduaar ei tee ettekirjutusi üksiku toote müümisel, kuid müües tooteid ärilisel eesmärgil, on müük lubatud ainult kooskõlas ametlike maaletoojatega Eestis.

3.14 Mittekooskõlas tasuliste kuulutuste mahavõtmisel Buduaari poolt raha ei tagastata.

3.15 Tallinki reisiteenuseid ja soodusreise võimaldavaid andmekandjaid (kinkekaardid, sooduskupongid, kleebised või muud reisiteenuseid) ei ole lubatud müüa kolmandate isikute poolt, kel puudub vastav Tallinki luba.

3.16 Seega, Kauplemisfoorumis taolise toote avastamisel, mis teie arvates on varastatud, palume kontakteeruda koheselt Eesti Politseiga ning menetluse algatamisel viimase poolt edastatakse kuulutaja andmed politseile. Muudel juhtudel vastavalt isikuandmete kaitse seadusele Buduaar isikute andmeid ei avalda!

3.17 Buduaar Meedia jätab endale õiguse vastavalt vajadusele ning ette teatamata käesolevaid kasutamistingimusi muuta.

Vajutades "Registreeri!" nupule nõustun kasutaja- ja privaatsustingimustega
X