Enamus vanemaid eeldab, et nende lapsed ei alusta seksuaaleluga ennem kui nad on täiskasvanud, iseseisvad ja ehk omavad eraldi kohta elamisekski. Tegelikult on aga asi teisiti. Pooled teismelistest on seksinud vähemalt korra juba enne keskkooli lõpetamist. Paljud alla 24 aastased pojad ja tütred elavad veel kodus.

üks kolmandik Ameerika noortest ei kasuta oma esimesel vahekorral kaitsevahendit. Ameerikas on kõige suurem teismeliste raseduse tase maailmas. Rootsis on enne abiellumist seksimine samuti üsna aktsepteeritud.

Seks ja teismelised ei ole ilmtingimata just halb kooslus, aga sellega võib kaasneda komplikatsioone. Vanemate kohalolek ei ole alaealiste seksimise puhul ju kohustuslik, aga kaitsevahendi kasutamine on küll!

Sinu valikud

Mis on sinu roll lapsevanemana? Sul on mitu valikut, millist rolli hakkad sa lapse seksuaalelus mängima. See kas sa oled oma lapse varajasele seksuaalelule poolt või vastu hakkab tema edasises seksuaalelus suurt rolli mängima.

Tegelikult hoolivad lapsed vanemate arvamusest väga. Alati ei pruugi nad seda oma käitumisega näidata, aga vanemate arvamus ja õpetus on neile eeskujuks. Ka uuringute kohaselt on vanemad lapsele kõige õigemad ja mõjukamad inimesed väärtushinnanguid õpetama. Uuringute kohaselt tahavad noored oma vanematega seksist rohkem rääkida küll, aga enamasti ei näita vanemad selleks huvi üles. Näiteks on uuringute kohaselt oma vanematega seksist ja kaitsevahenditest rääkinud ainult 1/3 Ameerika noortest.
Seksi ABC ei leia aset enamasti kodus. Enamasti saadakse seksist teada TV-st, lehtedest ja ajakirjadest, sõpradelt. Noored räägivad aga igasuguseid jaburusi. Näiteks arvab osa teismelisi, et rasedaks ei jääda siis kui seksitakse püsti olles. Samuti on palju noori veendunud, et rasedaks ei saa jääda kohe esimesel korral. Ka arvatakse, et rasestumisvastased pillid kaitsevad ka AIDS-i eest. Või millal sa viimati nägid televiisoris kuskil seriaalis seksivaid inimesi, kes mainisid kaitsevahendit? Ei tule meelde? Novot!

Kas sa tahad, et su laps õpiks seksuaalharidust teistelt omasugustelt? Paljud lapsed on suures